top of page

Általános Szerződési Feltételek

(Általános Szerződési Feltételek továbbiakban ÁSZF) 

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

Vállalkozó neve:                   Jákói Kinga Eszter egyéni vállalkozó
Székhely:                               1124 Budapest, Zólyomi lépcső 27/6.
Nyilvántartási szám:           39821481
Adószám:                              66839147-2-43
Telefonszám:                        0630/687-5386
E-mail cím:                           collonil@jakoi.hu

1.2 A Vásárló

Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító

A Szolgáltató által megbízott szállítmányozó futárszolgálat:

Magyar Posta Zrt. Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 Az ÁSZF hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

 

3. A Webáruház-szolgáltatás

A Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

 

4. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Regisztráció Minden oldalon megtalálható

Regisztráció menüpont alatt, az ott lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli, ha a Vásárló felelősség az abból adódó károkért a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.2 Általános jellemzők

 A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, melyre elektronikus levélben van lehetőség. A felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, üzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő, terméktípustól függően a megfelelő jogszabály által meghatározott ideig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az ügyfél a szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A webáruházba a szolgáltató az általa üzemeltetett üzletek készletét tölti fel. A rendszer frissülési ideje 24 óra, így egyes esetekben előfordulhat, hogy készlethiány lép fel. Erről az ügyfélszolgálat haladéktalanul, de legkésőbb a rendelés leadását követő 24 órán belül tájékoztatja a vásárlót. Ebben az esetben a szolgáltatót semmiféle jogi felelősség nem terheli.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014(II.26) kormányrendelet tartalmazza. Eszerint Ön 30 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 30 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Tehát elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 30 nap. Az esetleges adatbeviteli hibák módosítását munkanapokon 8-16 óra között a következő telefonszámon +36 30 6875386, vagy a nap bármely időszakában e-mail címen is megtehet: collonil@jakoi.hu     

A Carbonlab.hu a vásárló kifejezett kérésére módosíthatja a szerződést és ennek megfelelően egy kiegészítő számmal láthatja el, melyről tájékoztatja a vásárlót. Ebben az esetben az eredeti szerződés jogi és adatvédelmi feltételei maradnak hatályban.      

4.4. Megrendelés visszaigazolása

A beérkezett megrendelését e-mailen minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat! Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.5 Fizetési feltételek

Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

Az árak minden esetben tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t és magyar forintban (HUF) értendők.

4.6. Számlázás

A számlát a webshopon történő rendelést követően Vásárló minden esetben elektronikus úton, e-mail üzenetben kapja meg. Ennek elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Feltétel elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

4.7 Szállítási módok

Futárszolgálatos szállítás utánvéttel Az összeget a vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza a termék/ek ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás és utánvét díja bruttó 990Ft, kivéve 15000HUF rendelési összeg felett, mely esetben ingyenes. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a webáruház kijelzi a vásárló számára.

4.8 Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a szállító cég kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

5. Rendelés menete

5.1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba, ha további termékeket szeretne rendelni, folytassa a vásárlást.

5.2. Ha már nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a kosár tartalmát az oldal tetején található „Kosaram”-ra kattintva. A Kosárban ódosíthatja a mennyiségét a fel-le nyilak használatával. Ha módosítja a megvásárolni kívánt mennyiséget, a mennyiség módosítását követően kattintson a bevásárlókosár frissítése gombra. Ha a módosított mennyiség nem érhető el, piros betűs figyelmeztetés jelenik meg, kérjük csökkentse a kívánt mennyiséget, míg a figyelmeztetés el nem tűnik, minden mennyiségmódosítás után frissítse a bevásárlókosarat az előzővel azonos módon. Ha minden terméket véglegesített, kattintson a „Vásárlás befejezése” gombra.

5.3. Regisztráció és a vásárlás befejezése:
Itt kell megadni a személyes adatait (név, e-mail cím, cím telefonszám, szállítási cím), ill. ha már regisztrált vásárló akkor egyszerűen csak be kell jelentkezni, és ellenőrizni a személyes adatait, hogy aktuálisak-e, illetve ha szükséges, megadhat másik szállítási címet.

5.4. Fizetési mód kiválasztása, jelenleg utánvét (kizárólag Magyarországról történő rendelés esetén), Paypal, valamint Hitelkártyás fizetési módok között választhat.Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Bankkártyás fizetés: Felhasználó az OTP Bank biztonságos fizetési rendszerén keresztül is kiegyenlítheti a rendelés összértékén bankkártyával

PayPal: a fizetés opcióra kattintva átkerül a PayPal oldalra. Itt meg kell adnia PayPal felhasználói emailjét és PayPal-jelszavát, válaszolnia kell pár megerősítő kérdésre, majd ezek után automatikusan megterhelik a kártyáját, és már kész is a fizetés.

5.5. Szállítási / Számlázási adatok megadása,  

5.6. Fogadja el a rendelési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte annak tartalmát.

5.7. Az adatok megadását követően a „Rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat. Szükség esetén ezen az oldalon módosítani tudja a megadott adatokat, illetve visszaléphet a kosár tartalmának módosításához is. A megrendelés elküldését követen Ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani a megrendelés adatait.

5.8. A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről.

5.9. A beérkezett megrendelését e-mailen minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat! Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

6. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak miután a csomagot átvette 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót NEM terhelik. Ilyen esetben, a Vásárló kérésére a Szolgáltató küld futárt az elállás tárgyát képező csomagért. Csomagpontokat szerződött vállalkozók működtetik, csomag visszaküldés csak a cég telephelyére lehetséges: Jákói Kinga Eszter ev, 1124 Budapest, Zólyomi lépcső 27/6. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. 

6.1 Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani! Ha a Szolgáltató hibájából (technikai hiba esetén) tévesen, fizetés nélkül vette át a Vásárló a csomagot, annak ellenértékét köteles átutalni a Szolgáltató részére 14 napon belül.

 

7. Adatvédelem, adatbiztonság

7.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: A Vásárló azonosításához szükséges adatokat: * Név * Szállítási cím * Számlázási cím * Elektronikus levelezési cím * Elérhetőségi telefonszáma Választhatóan megadható adatokat: * Egyéb közlendő * Számlázási cégnév A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011 évi CXII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: * Megrendelő neve * A teljes Szállítási cím * Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok) * A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) * Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma:

7.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a vásárló a Beállítások menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. Vásárló adatainak törlését az elérhetőség oldalon megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonon kérheti.

 

8. Egyebek

8.1. Biztonság

Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. Felelősség kizárása

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Technikai hibákból eredő felelősséget nem vállaljuk. Technikai hibáknak nevezzük különböző a rendszerben található és előre nem meghatározható apró hibákat

8.3 Szerzői jogok

A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után. A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

8.4. Jogviták

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság

Hibás teljesítés során vállalkozásunkkal szemben, Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ebben az esetben a hiba jelzését követően a szolgáltató jegyzőkönyvet állít ki, melyet a törvény által előírt szükséges adatok kitöltését követően, bizonyíthatóan átad Önnek e-mailben vagy postai úton.

A hatályos törvény a fogyasztót kötelezi a megvásárolt termékek rendeltetésszerű használatára, azok karbantartására. Ezek elmulasztása esetén a garancia (szavatosság) elveszhet. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az általunk forgalmazott termékek megvásárlása esetén különös figyelmet szenteljen a következőkre (a megvásárolt termékhez mellékelt vásárlási tájékoztató tartalmazza).

  • rendszeres ápolás, tisztítás

  • cipőfűző rendeltetésszerű használata. A cipőfűző használatának kerülése súlyos károsodást okoz a cipő bélésének anyagában, elsősorban a kéreg anyagában.

  • óvja a terméket a külső mechanikai sérülésektől

  • vászon felsőrészből készült lábbelit, soha ne mosson, mosógépben illetve ne tegye ki erős nedvesség hatásának (pl. eső, áztató mosás). Ezen hatások következménye súlyos szerkezeti elváltozást okoz, mely majdnem minden esetben a garancia elvesztésével jár.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Az illetékes Békéltető testület címe:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel: 061 488-2131061 488-2131

Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.

2015. szeptember 11-től a fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény, röviden: Fgytv.) megváltozott.

„(1a) A tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés és az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.”

Békéltető testületek elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület     Baranya Megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.                                 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

76) 501-525, (76) 501-500                                         (72) 507-154

bkmkik@mail.datanet.hu                                         bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület         Borsod-Abaúj-Zemplén M-i Békéltető  Testület         

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.                          3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

(66) 324-976, 446-354, 451-775                         (46) 501-091, 501-870

bmkik@bmkik.hu                                                    kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület                        Csongrád Megyei Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.                              6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(1) 488-2131   (1) 488-2186                                       (62) 486-987

bekelteto.testulet@bkik.hu                                         info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület         Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.               9021 Győr, Szent István út 10/a.

(22) 510-310                                                           (96) 520-217

fmkik@fmkik.hu                                                    bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület     Heves Megyei Békéltető Testület

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.                                   3300 Eger, Faiskola út 15

(52) 500-749                                                           (36) 416-660/105

info@hbkik.hu                                                       hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei                   Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Békéltető Testület                                       2800 Tatabánya, Fő tér 36.

5000 Szolnok, Verseghy park 8.                              (34) 513-010

(56) 510-610                                                         kemkik@kemkik.hu

kamara@jnszmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület          Pest Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a                     1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

(32) 520-860                                                        (1)-474-7921

nkik@nkik.hu                                                      pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület         Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6.                            4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

(82) 501-000                                                     (42) 311-544, (42) 420-180

skik@skik.hu                                                  endrediemese@invest.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület              Vas Megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.                   9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

(74) 411-661                                                     (94) 312-356

kamara@tmkik.hu                                            vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület   Zala Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Budapest u. 3.                        8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

(88) 429-008                                                     (92) 550-514

vkik@veszpremikamara.hu                               zmkik@zmkik.hu

 „(8) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. 

A szakvélemény a Vásárlóra nem kötelező érvényű és Békéltető Testületi eljárást kezdeményezhet a tartózkodási helye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testületnél.

Az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a Békéltető Testületi eljárást. 

8.5. A fogyasztói jogviták online rendezése:

Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, a következő honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Ehhez szüksége lesz honlapunk e-mail címére is, ami acollonil@jakoi.hu

A jogviták online rendezése esetében a két félnek közös megegyezéssel kell kiválasztania a vitarendezési testületet. Mindegyik vitarendezési testületnek saját eljárási szabályai vannak. A vitarendezési eljárás általában egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb, mint bírósághoz fordulni. Vitarendezési testületek az EU-ban, Norvégia, Izland, Liechtenstein. 

Az eljárásnak 4 fő szakasza van , melyek mindegyik online végezhető: 

  1. Panasz benyújtása

  2. A vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel

  3. Panaszkezelés a vitarendezési testület által

  4. Eredmény és a panasztételi eljárás lezárása

bottom of page